Mezinárodní stěhování

Česká republika pro nás nepředstavuje hranice. Přestěhujeme Vás kamkoli v rámci EU a v případě stěhování mimo EU Vám ušetříme práci při vyřizování úředních formalit, jako je například vyjednávání s celními úřady.

Stěhujete-li se daleko, vždy si rezervujte dostatek času, zejména kvůli rozdílům v dopravních i dalších předpisech jednotlivých zemí.

Before you start moving abroad our technician comes to take a look at moving subjects, suggests the way of packaging and finds out what the various formalities will be needed to be make. For you, everything goes smoothly, comfortably, well and fast.

Před začátkem stěhování do zahraničí se náš zaměstnanec přijde podívat na stěhované předměty, navrhne způsob jejich zabalení a zjistí, jaké formality bude třeba vyřídit. Pro Vás proběhne vše hladce, pohodlně, dobře a rychle.

Naši zákazníci

Další reference